Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning Oude Liesselseweg 86 te Deurne

Bekendmaking voor omgevingsvergunning in Deurne

Geplaatst op Lokaalnieuwsdeurne.nl op: 13-12-2023

  1. Bekendmakingen Deurne
  2. Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning Oude Liesselseweg 86 te Deurne

omgevingsvergunning Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

De gemeente heeft op 30 november 2023 een ontwerpbesluit genomen op de aanvraag omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van een kinderdagverblijf op de locatie Oude Liesselseweg 86 te Deurne. De zaak is geregistreerd onder nummer HZ-2023-0998. In het ontwerpbesluit wordt de vergunning toegekend. Het ontwerpbesluit gaat over de activiteit(en): •Brandveilig gebruik (vergunning) Inzage Het ontwerpbesluit en de bijbehorende relevante stukken zijn opgenomen als bijlagen bij deze publicatie. De stukken geven een beeld van het ontwerpbesluit. Als u alle stukken wilt inzien, kunt u contact opnemen via het hieronder genoemde e-mailadres of telefoonnummer. De inzageperiode is 6 weken en start op 4 december 2023. Procedure Gedurende de inzagetermijn kunt u mondeling of schriftelijk uw zienswijze op het ontwerpbesluit naar voren brengen. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt de zienswijze richten aan burgemeester en wethouders, Postbus 3, 5750 AA Deurne. Na afloop van de inzagetermijn neemt de gemeente een definitief besluit. Bij de bekendmaking van het definitieve besluit zullen wij u nader informeren over de vervolgprocedure. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen via info@deurne.nl of telefoonnummer (0493) 387711.

Unknown

 Lokaalnieuwsdeurne.nl Redactie

Lokaalnieuwsdeurne.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Deurne. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.