Ontwerpbestemmingsplan ‘Langstraat 138-142, Deurne’

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Deurne

Geplaatst op Lokaalnieuwsdeurne.nl op: 1-12-2023

  1. Bekendmakingen Deurne
  2. Ontwerpbestemmingsplan ‘Langstraat 138-142, Deurne’

bestemmingsplan Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Deurne maken bekend dat: 1.Voor de activiteit, waarop het ontwerpbestemmingsplan ‘Langstraat 138-142, Deurne’ ziet, geen milieueffectrapport moet worden gemaakt; 2.Het ontwerpbestemmingsplan ‘Langstraat 138-142, Deurne’ (NL.IMRO.0762.BP202315-B001) en de daarbij horende bijlagen ter inzage wordt gelegd. Voor welk gebied is dit? Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het perceel kadastraal bekend als gemeente Deurne sectie L nummer 3919. Over de exacte ligging van de grenzen van het plangebied kunt u informatie bij het team Publiekszaken en Dienstverlening inwinnen of u kunt het ontwerpbestemmingsplan digitaal raadplegen. Wat zijn de plannen? Het ontwerpbestemmingsplan Langstraat 138-142, Deurne vormt het planologisch-juridisch kader voor de vestiging van een metaalbewerkingsbedrijf op het betreffende perceel. Wat ligt ter inzage? Het ontwerpbestemmingsplan met de hierbij behorende bijlagen ligt ter inzage. Het bestemmingsplan bestaat uit de verbeelding en de regels, en een daar bijbehorende toelichting. Wanneer ligt dit ter inzage? Alle stukken liggen met ingang van vrijdag 1 december 2023 gedurende 6 weken ter inzage (tot en met donderdag 11 januari 2024). Waar is dit terug te vinden? Alle stukken kunt u op de volgende manieren raadplegen: 1.digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl of op www.deurne.nl. 2.op afspraak bij het team Publiekszaken en Dienstverlening (tijdens de openingstijden) in het gemeentehuis aan de Markt 1 in Deurne. Wat betekent dit voor u? Zienswijze Iedereen kan tijdens de termijn van terinzagelegging mondeling of schriftelijk een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan indienen. Schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kunt u richten aan de gemeenteraad van Deurne (Postbus 3, 5750 AA Deurne). Voor een mondelinge zienswijze kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het Team Publiekszaken en Dienstverlening, via ons algemene telefoonnummer (0493) 38 77 11. Hoorzitting Wij stellen indieners van een zienswijze in de gelegenheid om hun ingediende zienswijze mondeling toe te lichten voor de Hoorcommissie Ruimtelijke Plannen. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken? Geef dan in uw zienswijze aan, dat u gehoord wilt worden door de Hoorcommissie. U ontvangt dan een uitnodiging voor de Hoorcommissie. Heeft u vragen? Laat het ons gerust weten. Het team Publiekszaken en Dienstverlening is op werkdagen bereikbaar. U kunt bellen naar (0493) 38 77 11.

Unknown

 Lokaalnieuwsdeurne.nl Redactie

Lokaalnieuwsdeurne.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Deurne. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Deurne

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.